Dupla védelem a bogyónak, a lombnak, a fürtnek (x)

A peronoszpóra fellépése kiszámíthatatlan. Vannak évek aszályos, száraz esztendők - amikor csak jelentéktelen mértékben jelentkezik. Ha mégis támad, itt a F+Cu  gombaölőszer család.

Az ilyen évek tapasztalatai azonban nem téveszthetik meg a szőlőtermesztőt, hiszen ez a betegség hirtelen bármikor felléphet és ahol nem megfelelő a védelem, ott akár totális termésveszteséget is okozhat. Május közepétől a szőlő minden zöld részét képes megtámadni.

Peronoszpóra

A kártétel a virágzáskor és a kötődéskor lehet a legsúlyosabb, amikor a bogyókezdeményt a virágsapka nem védi. A virágbimbók, a fürtvirágzat és a kötődött fiatal bogyók fertőződése okozza a legérzékenyebb, nem ritkán 100%-os terméskiesést és gazdasági kárt, mert ekkor a fürt teljesen elpusztulhat. Később a bogyók már kevésbé fogékonyak, ekkor a megbetegedett levelek csökkent vagy teljesen leállt fotoszintézise veti vissza a termést.

A járványveszély hagyományos szerekkel alig hárítható. A kontakt szerek gyengéje éppen az erős fertőzések időszakában jelentkezik, hiszen a kórokozó lappangási ideje ekkor rövid, 2-4 nap. A permetezést 3 esős nap után meg kell ismételni a szer lemosódása és a fokozott járványveszély miatt. Ahol nem füvesített a sorköz, ott sok esetben a felázott talajon nem lehet permetezni és ez a betegség elhatalmasodásához vezet. A kontakt készítmények helye a védelmi periódus második felében - nyár közepétől - van, a legsúlyosabb fertőzések időszakában feltétlen szükség van nagyhatékonyságú felszívódó gombaölő szer használatára.

A  Syngenta a Pergado növényvédőszer család kifejlesztésével a fenti követelményeknek kíván megfelelni egy olyan új hatóanyaggal, amely

  • biztos hatással rendelkezik a peronoszpóra ellen – a mandipropamid hatóanyag transzlaminárisan terjed szét a levél felszínétől a fonákjáig
  • hosszú tartamhatással bír – a mandipropamid tartósan beépül a levél és a bogyó viaszrétegébe – tökéletes fürtvédelemet biztosítva.

Az egyedülálló LOK + FLO hatás eredménye a mandipropamid beépülése a viaszrétegbe, illetve a transzlamináris áramlás, amely megkülönbözteti a készítményt a többi hatóanyagtól.                          

  • Rugalmas felhasználású – csapadékos idő esetén is már egy óra után esőálló.

A Pergado növényvédőszer család 2009-ben bevezetett első készítménye a Pergado F.

A Pergado F két hatásmechanizmusban eltérő, egymás hatékonyságát felerősítő hatóanyag, a mandipropamid és a folpet gyári kombinációja.

A Pergado F 50 g/kg mandipropamid-ot és 400 g/kg folpet-et tartalmaz.

Javasolt dózisa borszőlőben 2,0-2,5 kg /ha, a virágzástól (BBCH 69) fürtzáródásig (BBCH 79) ajánljuk a használatát.hermetikus doboz

A Pergado F kiváló preventív és kuratív hatással rendelkezik, 24-48 órával a fertőzés megtörténte után a mandipropamid képes megállítani a sejtközötti micéliumok növekedését.

A folpet hatóanyag pedig a spórák csírázását gátolja és megakadályozza a micéliumok fejlődését. Formulációja vízben oldható granulátum (WG), amely biztosítja a szer azonnali és gyors oldódását.

Pergado F

A mandipropamid a szőlőbogyó viaszrétegéhez erősen kötődik, ennek köszönhető a hosszú  12-14 napos tartamhatása, amely egyértelművé teszi a fürtvédelemre gyakorolt kiváló hatását.

PERGADO F

  • Megbízható, hosszantartó védelmet biztosít a peronoszpóra-fertőzés ellen a szőlőlevélen és a fürtön.
  • Új standardot képvisel a szőlőfürt védelmében, mely független az időjárási feltételektől.
  • Biztonságos a felhasználóra és a környezetre egyaránt.
  • Az IPM programba jól beilleszthető készítmény.
  • Nincs káros hatása a bor erjedésére és egyéb beltartalmi paraméterére.

A Pergado gombaölőszer család a 2010-es évben kiegészült a Pergado Cu  WG készítményünkkel, amely 25 g/kg  mandipropamidot és 245 g/kg rézoxikloridot tartalmaz.

Dózisa: 4,0 –5,0 kg/ha borszőlőben, használatát a fürtzáródást követő időszakban a lombvédelemére alánljuk. A mandipropamid hatóanyag kiváló tulajdonságaira már cikkünk első részében utaltunk, a Pergado Cu WG különlegessége a vízben felszabaduló rézionoknak (Cu2+) köszönhető.

A kezelt növényeken található rézionokat a gomba spórák és baktériumok passzívan megkötik, így a növekedésük során a rézionok felhalmozódnak egészen addig a pontig, amíg koncentrációjuk el nem éri a letális szintet.

A gomba spórák és baktériumok sejtjeiben és a sejtfalaiban lévő fehérjéket és enzimrendszereket alakítják át a vegyi készítmények. A réz sokkal hatékonyabb a spórákkal szemben, mint a micéliumokkal szemben, tehát a betegség kialakulása előtt, vagy annak kezdetén kell alkalmazni.

Pergado Cu WG

A Pergado Cu WG kezelést követően a levelek felszínén a rézionok elraktározódnak; ezen ionok folyamatos felszabadulásának köszönhetően a levélen védőréteg alakul ki, amely védővonalat képez a gombákkal és a baktériumokkal szemben.

A Pergado növényvédőszer család készítményei a teljes vegetációs időszak alatt garantálják a teljes fürt és lombvédelmet!

Termékeinkkel, technológiáinkkal kapcsolatos további információ a www.syngenta.hu honlapon található.

Nádudvari Éva, Syngenta Kft.

Ha tetszett a cikk, kövesd Bálint gazdát a Facebookon is!

BEZÁR